GYM

Sedan våren 2010 finns det ett gym i den gamla skolan, Virudden Utveckling AB och När IF har tillsammans iordningsställt det. Gymmet var en del i projektet "Hälsa och friskvård i närområdet".
Gymmet drivs av När IF. Hänvisar till När IFs hemsida hur man tecknar ett medlemskap. https://www.narif.se/

Betalning sker genom inbetalning till När IF:s bankgiro 5932-2057.
Vid inbetalning är det viktigt att ange namn och adress samt mobilnummer så att det går att sms:a dörrkoden för att kunna komma in i lokalen.

Prislista
1 gång 75:-
1 månadskort 275:-
Halvårskor (medlem i När IF) 1 250:-
Helårskort (medlem i När IF) 2 250:-     
Halvårskort (icke medlem När IF) 1 375:-
Helårskort (icke medlem När IF) 2 475:- 

Gymmet är helt obemannat samt hänvisas till nedanstående regler och villkor.
Gymmet är stängt mellan kl 22.00-06.00
Vid problem el frågor kontakta Carina Thorén 070-941 48 60.

Förutsättningen för att det ska fungera är att du som besöker gymmet följer nedanstående regler och villkor:
1. Erlagd avgift är personlig och ger enbart registrerad innehavare tillträde till gymmet samt får man under inga omständigheter släppa in någon annan i lokalen. Missbruk av det förtroendet kan leda till att träningsmöjligheten stoppas.
2. All träning sker på egen risk - även under gymmets obemannade öppettider.
3. Det åligger besökaren att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar.
4. Det är viktigt att visa hänsyn till andra gymbesökare och hyresgäster i Skolu.
5. Tänk på att du lämnar lokalen och utrustningen som du själv vill finna den.
6. Endast inomhusskor får användas i gymlokalen.