GYM

Sedan våren 2010 finns det ett gym i den gamla skolan, Virudden Utveckling AB och När IF har tillsammans iordningsställt det. Gymmet var en del i projektet "Hälsa och friskvård i närområdet".
Gymet drivs av När IF

Betalning sker genom inbetalning till När IF:s bankgiro 5932-2057.
Vid inbetalning är det viktigt att ange namn och adress samt mobilnummer så att det går att sms:a dörrkoden för att kunna komma in i lokalen.

Prislista
1 månadskort    250:-
Halvårskort    1.250:-
Helårskort       2.250:-      

Vi tycker att du som kund ska ha tillgång till gymmet under generösa öppettider, därför är gymmet mestadels obemannat. Under obemannade tider krävs naturligtvis ett förtroende och ansvar från dig som kund.
Gymmet kommer att vara stängt mellan kl 22.00-06.00.
Vid problem av något slag kontakta:
Carina Thorén 070-941 48 60.

Förtroende och ansvar i Gymmet
Förutsättningen för att det ska fungera är att du som besöker gymmet följer nedanstående regler och villkor:

1. Erlagd avgift är personlig och ger enbart registrerad innehavare tillträde till gymmet. Missbruk av det förtroendet kan leda till att träningsmöjlig-heten stoppas.
2. All träning sker på egen risk - även under gymmets obemannade öppettider.
3. Det åligger besökaren att ha kännedom om lokalens utrymningsvägar.
4. Besökaren får under inga omständigheter släppa in någon annan i lokalen - överträdelse leder till omedelbar avstängning.
5. Det är viktigt att visa hänsyn till andra gymbesökare och hyresgäster i Skolu.
6. Tänk på att du lämnar lokalen och utrustningen som du själv vill finna den.
7. Endast inomhusskor får användas i gymlokalen.