Anslutning till fibernätet i När socken
Det ursprungliga fiberprojektet är avslutat. Vill man som enskild fastighetsägare nu i efterhand ansluta sig till fibernätet i När socken kontaktar man Telia som numera har hand om alla efteranslutningar. Telias kundtjänst för fiber har tfn 020 – 40 24 00. Länk till Telia för fiberanslutning: https://www.oppenfiber.se/anslut/villa/priser-och-villkor

När fibern sedan är installerad och klar beställer du dina bredbandstjänster enligt det urval som finns på https://www.bredbandswebben.se/start/ Detta gäller även redan befitliga fiberkunder.

Lycka till!